Stolica

Ten artykuł dotyczy geografii politycznej. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Stolica Polski (Warszawa)

Stolicamiasto, w którym znajduje się siedziba centralnych organów państwa lub główne miasto okręgu, rejonu, województwa, powiatu, krainy historycznej itp.