wyr������������������������������������nia������������������ synonim


Synonimy te zostały podzielone na 1 grupę znaczeniową. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wyróżnia" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Słowo „wyróżnia" w słownikach zewnętrznych

Synonimy te zostały podzielone na 7 różnych grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „wyróżniający" lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Słowo „wyróżniający" w słownikach zewnętrznych

Pomoc do słownika synonimów » Co to znaczy wyraz bliskoznaczny » Definicja synonim » Słownik synonimów języka polskiego online » Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego » Synonimy przykłady » Wyrazy bliskoznaczne przykłady » Regulamin » Kontakt

W niniejszym słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego dla grupy kontekstowej „odnośnie wyrózniania się czymś w jakiejś dziedzinie" znajduje się łącznie 5 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 1 grupę znaczeniową i zdefiniowane wyrażeniem „odnośnie wyrózniania się czymś w jakiejś dziedzinie".

Najczęściej używane synonimy do wyrażenia WYRZYMAĆ PISIORA to: głaskać łabędzia, klepać Niemca po hełmie, dusić węża, dusić pytona,...

Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted.

Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted.

W niniejszym słowniku synonimów języka polskiego dla grupy kontekstowej „w odniesieniu do wyróżniania się w czymś" znajduje się łącznie 5 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 1 grupę znaczeniową i nazwane wyrażeniem „w odniesieniu do wyróżniania się w czymś".

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

Jedną z nich była zmiana wizerunku jarmarków z ważnych imprez promujących wspólnotę, na synonim kiczu i złego smaku. Projekt mobilnej tłoczni i zestawu do biesiady jest próbą odświeżenia wizerunku tych imprez przez wprowadzenie nowego sposobu promocji produktów lokalnych. ... Projekt został wyr... Ilustracje Polityka.pl ...

there are three main types of phraseological synonyms, i.e. absolute synonyms, quasi-synonyms and pseudo-synon yms. The first type, absolute synon yms, is. represented by units which bear ...

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz Uniwersytet Łódzki Wyrzucana codzienność. Antropolog z archeologiem rozmawiają o śmieciach1 Streszczenie: Artykuł skonstruowany jest w konwencji rozmowy, w której antropolog i archeolog zastanawiają się nad kulturowymi znaczeniami śmieci oraz kontekstami, w jakich można je analizować i interpretować.

PDF | On Jan 1, 2019, Adrianna Seniów published Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie - kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego | Find, read and cite all the research ...

Aksjologiczne podstawy polskiego prawa [The Axiological Basis of Polish Law]

PDF | The article takes on the subject of linguistic picture of the world concerning the love and equivalent proverbs in Italian and Polish languages.... | Find, read and cite all the research you ...

Inne zada­ nia pojawią się tam , gdzie potrzeba motywacji do zmiany, a inne, gdzie trzeba budow ać np. spójną kam panię nowego produktu; jeszcze inne tam , gdzie następuje w drożenie nowej linii p ro d u k ­ cyjnej; start projektu; badanie postaw pracowniczych itd. Coach m oże elastycznie reagować na aktualne potrzeby organizacji i ...

nia początkowego, których staż prac y wy nosi powyżej 15 lat, 23% do 15 lat, 28% do 10 lat i 20,9% do 5 lat. W ramach prz eprowadzonych badań chciano dowiedzieć się, czy w szko łach

PDF | Jedzenie (odżywianie się) to czynność (życiowa) właściwa zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Wyznacza więc ono pewien wspólny obszar łączący dwie... | Find, read and cite all ...

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

W 1982 za znaczna˛ sum˛e pieni˛edzy przeszedł do Yomiyuri Giants. Wtedy odkryto, z˙ e nie umie trafi´c w piłk˛e. Pisarz i artysta Gempei Akasegawa wykorzystał jego nazwisko jako synonim pewnych bezu˙zytecznych i niewytłumaczalnych zjawisk, bezsensownych, lecz dziwnie atrakcyjnych cech miejskiego krajobrazu.

Land degradation of the southern slope of the Meghalaya Plateau, India

G. Hentschel, Th. Menzel: O niemieckich zapożyczeniach leksykalnych i ich substytutach w polszczyźnie XIX wieku. In: Bednarczuk, L. & J. Russek (red.), Dzieje ...

Za panowa­ nia Jakuba i Karola dochody z Sądu Opiekuńczego gwałtownie wzrosły. W roku 1610 Parlament usiłował kupić zniesienie tego sądu i feudalnych powinności posiadaczy ziemskich: powrócę je­ szcze do tego tematu. Produkcja rolna stała się problemem węzłowym. Ludność An­ glii wzrastała i skupiała się coraz bardziej w ...

Za pr:tc)aw 'len jako oo.ckiwania na oświecenie' można uinać zarówno metodę oczysioania, jak i wycisza nia jaźni, ponicwa:i metody re zakładają istnienie podm iotu dą:iąccgo do osiągnięcia konkretnego celu Kl)'tyka 'len jako oczekiwania na oświecenie' nic prowadii do wnio~ku, że praktyka religijna nie ma senw.

Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted.

Due to a planned power outage on Friday, 1/14, between 8am-1pm PST, some services may be impacted.

Ca kowicie nowy precyzyjny odbiornik DSP MultiStar Ten najszybszy, precyzyjny odbiornik pomiarowy bazuj cy na technologii DSP redukuje Twรณj cenny czas testu z dni do minut i to wyrรณ nia ...

Altanki do kąpieli słonecznych, obracające się na łożysku. kulkowym, dające możność regulowania nasłonecznienia. Zasłony, chroniące od słońca z cienkich pręcików sosnowych. (2,5 mm średn.), splecionych w ten sposób, że zasłona. jest sztywną w kierunku poziomym, a da się zwinąć na wałek. w kierunku pionowym.

Aronson Elliot. Cz owiek spo eczna. istota. Elliot Aronson (ur. 1932) nale y do grona powszechnie. znanych ameryka kich psycholog spoecznych. Prowadzi badania i wyk ady z zakresu psychologii spo ecznej na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Minnesota, na Uniwersytecie Teksaskim w Austin, a od r. 1976 na Uniwersytecie, Kalifornijskim w Santa Cruz.

Magazyn psychologiczny BANG powstał z pasji do psychologii w jej różnych odcieniach. Jest pięknie wydanym czasopismem z inspirującymi zdjęciami i eksperckimi tekstami.

1 lip 2019

About wyr������������������������������������nia������������������ synonim

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly