synonim okre������lenie


Poniżej znajduje się całkowita lista wszystkich synonimów słowa określić: oszacować, oznaczyć, powyznaczać, pozakreślać, skonkretyzować, skrystalizować, sprecyzować, ujednoznacznić, umiejscowić, ustalić, ustanowić, uszczegółowić, uściślić, uwarunkować, wskazać, wykrystalizować, wytknąć, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdeterminować, domówić,

Synonimy słowa „określenie" Pod spodem znajduje się ogólnikowa lista wszystkich synonimów słowa określenie: dojrzenie, dostrzeżenie, przyuważenie, skonstatowanie, spostrzeżenie, ujrzenie, wypatrzenie, zaobserwowanie, zarejestrowanie, zauważenie, zmiarkowanie, zobaczenie, charakterystyka, oddanie, opisanie, portret, scharakteryzowanie,

Synonimy te zostały podzielone na 9 różnych grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne słowa „wzruszenie" lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Słowo „wzruszenie" w słownikach zewnętrznych

mroczność, niechęć, nieukontentowanie, niezadowolenie, osowiałość, pesymizm, pochmurność, ponuractwo, ponurość, posępność, przygnębienie, psychoza, rezygnacja, rozgoryczenie, rozżalenie, rzewność, sentymentalizm, sentymentalność, smętek, smętność, smutek, tkliwość, załamanie, zasępienie, zasmucenie, zażalenie, zgnębienie, zgorzkniałość,

Synonimy słowa „kolejne" Pod spodem znajduje się zbiorcza lista wszystkich wyrazów bliskoznacznych słowa kolejne: następne, Synonimy słowa „kolejne" z podziałem na grupy znaczeniowe Lista najczęściej spotykanych kontekstów znaczeniowych dla synonimów słowa kolejne: » kolejne - jako coś występującego w porządku następczym

Tryb edycji: wyłączony • włączony Synonimy słowa „osiedle" Pod spodem znajduje się całkowity wykaz wszystkich synonimów słowa osiedle: kolokacja, lokacja, łańcuchówka, osada, przysiółek, rzędówka, sioło, stanica, szeregówka, ulicówka, wieś, wiocha, wioseczka, wioska, wioszczyna, zaścianek, aglomeracja, aglomeracja miejska, betonowa dżungla,

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa określenie to: nazwa, zaobserwowanie, pojęcie, konstatacja, stwierdzenie, formuła, ustalenie, skonstatowanie, słowo, oznaczenie, tytuł, zauważenie, spostrzeżenie, myśl, wyraz, twierdzenie, sformułowanie, zdefiniowanie, opisanie, ukazanie, epitet, koncept, idea, marka, nazwanie, wyrażenie, termin, …

noun seeking to find something verb seek to find something synonyms for search Compare Synonyms examination exploration hunt inquiry inspection investigation pursuit quest research chase frisking going-over inquest pursual pursuance pursuing rummage scrutiny shakedown fishing expedition legwork perquisition wild-goose chase witch hunt

verb acknowledge, understand; synonyms for recognize Compare Synonyms admit know make note notice observe perceive remember see descry diagnose distinguish espy finger nail peg pinpoint place recall recollect remark sight spot tag verify be familiar button down determinate diagnosticate flash on know again make out ring a bell tab

Some common synonyms of courage are mettle, resolution, spirit, and tenacity. While all these words mean "mental or moral strength to resist opposition, danger, or hardship," courage implies firmness of mind and will in the face of danger or extreme difficulty. the courage to support unpopular causes When might mettle be a better fit than courage?

adj. fair, impartial noun aim, goal synonyms for objective Compare Synonyms detached disinterested dispassionate equitable evenhanded nonpartisan open-minded unbiased cold cool straight impersonal judicial just like it is nondiscriminatory strictly business uncolored unemotional uninvolved unprejudiced unprepossessed

Find 60 ways to say CELEBRATE, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

Synonimy wyrażenia „inne określenie" Pod spodem znajduje się ogólnikowe zestawienie wszystkich wyrazów bliskoznacznych wyrażenia inne określenie: bliskoznacznik, jednoznacznik, odpowiednik, odpowiednik znaczeniowy, równoznacznik, synonim, wyraz bliskoznaczny, wyraz synonimiczny, wyrażenie równoznaczne, zwrot bliskoznaczny, zwrot synonimiczny,

Synonimy do słowa określenie 1. definicja, epitet, oznaczenie, nazwa, termin, pojęcie, sformułowanie, określnik 2. epitet, wyzwisko, przezwisko, inwektywa, przekleństwo, zniewaga, obelga, lm impertynencje Synonimy O-oł. Czy możesz wyłączyć Ad-block?

Find 82 ways to say RECOGNITION, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

Synonimy i analogie w języku polskim - 10001-20000. akt prawny do wywierania grube ryby końcowa rozkładu jazdy bardzo dobrego się przyznał do by się przekonać wymowa się wyleczyć wielokroć właściwej strony fundusz do pozyskania poddanie gmina wszechstronny na prowadzenie zmniejszyć pełny radować temat wyników rozszerzeń szalenie uzyskania zgody zwalczyć wtrącać kolejność ...

Find 21 ways to say CORRELATION, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

Find 100 ways to say NEW, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

Find 96 ways to say TACKLE, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

Szukaj synonimów Nie znaleziono wpisanego słowa " okreslenie ". Czy chodziło Ci o któryś z poniższych wyrazów: określenie , podkreślenie , okrzesanie , nieokreślenie , redlenie

1 hazard To venture (something): 7 4 lower To reduce in standing or respect. 5 2 risk The chance of injury, damage, or loss; dangerous chance; hazard 10 8 Advertisement ultimatum The final offer in negotiating an agreement, carrying with it the implication that if it is not accepted, bargaining will cease. 5 3 deter

Etymologicznie termin ten nawiązywał zapewne do pola semantycznego słów "moc - potęga", "wybitny - górujący - pierwszy", ergo = Najwyższy. Najwyższy Bóg, niemający już nikogo ponad sobą. Jako "pierwszy", oznaczało to, iż był taki czas, kiedy w umysłach ludzi był "jedyny", co z kolei mocno nawiązuje do monoteizmu znanego z Tory.

PDF | The article is concerned with quite forgotten character and work of Pierre Jean Georges Cabanis, a physician and philosopher, but also a strong... | Find, read and cite all the research you ...

Find all the synonyms and alternative words for Lenie at Synonyms.com, the largest free online thesaurus, antonyms, definitions and translations resource on the web.

16. 2. Nie posiadam tytu u prawnego do korzystania z nieruchomo ci / obiektu / lokalu wymienionej ego w punkcie 4 niniejszego wniosku Jednocze nie 1. 4 wniosku nieruchomo ci / obiektu / lokalu b d zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadaj cymi tytu prawny do okre lonej go w pkt. 4 wniosku nieruchomo ci /obiektu / lokalu. Polsk Sp k

Do obiegu naukowego wprowadził to okreslenie w latach 70. XX wieku amerykański matematyk polsko-francuskiego pochodzenia Benoit Mandelbrot (1924-2010). Właśnie tym terminem określił ...

Översättning med sammanhang av "Przychodzi coś panu" i polska-engelska från Reverso Context: Przychodzi coś panu do głowy?

Search for jobs related to Temenos lenie or hire on the world's largest freelancing marketplace with 22m+ jobs. It's free to sign up and bid on jobs.

Synonimy słowa uzasadniony: słuszny, zasadny, usprawiedliwiony, umotywowany, racjonalny, Słowo szczytny posiada 63 synonimy w słowniku synonimów. Synonimy słowa świetny: wspaniały, znakomity, doskonały, wyśmienity, pierwszorzędny, rewelacyjny, Słowo odpowiedni posiada 229 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa szczytny: wzniosły, szlachetny, chwalebny, chlubny, zaszczytny, górny, zbożny, Słowo świetny posiada 341 synonimów w słowniku synonimów. haseł. synonimów dla prawie 150 tys. Liczne przykłady synonimów i wyrazów bliskoznacznych dla słów Synonimy, wyrazy bliskoznaczne i inne określenia słowa określać. W naszym słowniku synonimów języka polskiego istnieje 107 wyrazów bliskoznacznych dla słowa Synonimy: jednostka, miesiączka, fakt, lata, … . Jak inaczej można powiedzieć o okresie? Jakie inne formy posiada słowo okres?Synonimy te zostały podzielone na 17 różnych grup znaczeniowych. Największy internetowy słownik synonimów. Ponad 600 tys. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne słowa „świetlany” lub potrafisz określić ich nowy Słowo uzasadniony posiada 86 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa odpowiedni: właściwy, stosowny, należyty, adekwatny, trafny, poprawny, Informacje ofragmentach zodpowiedzią

About synonim okre������lenie

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly