Policja (Francja)

samochód policyjny w Paryżu
Paryska policja konna

We Francji zadania policji podzielone są na trzy urzędy, Police nationale (Policja Narodowa) która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RF, Police municipale (Policja miejska), podlegająca burmistrzom poszczególnych powiatów oraz Gendarmerie nationale (Żandarmeria Narodowa) będąca częścią francuskich sił zbrojnych, od 1 stycznia 2009 podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych[1].

  1. Gendarmerie nationale – Accueil, www.gendarmerie.interieur.gouv.fr [dostęp 2017-11-26] (fr.).