Mafia

Ten artykuł dotyczy organizacji przestępczej. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Mafia – tajna organizacja przestępcza, nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policją, biznesem, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw[1][2]; używana przez media nazwa każdej zorganizowanej grupy przestępczej.

  1. mafia – WIEM, darmowa encyklopedia.
  2. mafia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2009-12-11].