Autor

Zobacz też: inne znaczenia.

Autor (łac. auctor ‘sprawca, twórca’), in. twórca – ten, kto tworzył lub współtworzył dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego).